taide1_normal.gif (30118 bytes)

 

 

Matti Alapoti
1934 -
Untitled Document
Asetelma
30x45