taide1_normal.gif (30118 bytes)

 


Abassov Chingiz
Ahtola Taisto
Alanko Aarne
Alapoti Matti
Annala Matti
Arponeva Aarne
Backmansson Hugo
Backlund Anita
Björk Kurt
Blom Pehr
Böök Alarik
Collin Markus
Danielsson Carl
Eikri Alf (norjalainen)
Eskola Uuno
Fitzbook H
Gaidar Vladmir
Grönlund Annukka
Hakanpää Juhani
Hakkarainen Seppo
Heickell Arthur
Heickell Torsten
Heinonen Mauri
Helenius Esteri
Hurmerinta Olavi
Ikonen Ilmari
Ilmoni Einar
Jaatinen Eeli
Jakobsson Fritz
Joki Olli
Juva Seija
Järnefelt Eero
Järnefelt Laura
Järvenpää Matti
Kaipiainen Birger
Kaira Alice
Kamppuri Väinö
Kanerva Aimo
Karppanen Matti
Kohlmann Ejnar
Koivikko Pentti
Koivu Rudolf
Konttinen Anne
Laakso Terry
Laiho Pekka
Laine Olavi
Lammervo Marko
Lampisuo Antti
Lehto Nikolai
Lepistö Pirkko
Leppänen Lauri
Lindholm Hannu
Maarni Elvi
Makkonen Arvo
Malkki Reijo
Marttinen Veikko
Mattila J.W.
Meller Reijo
Meuronen Egon
Miettinen Olli
Mikkola Erkki
Mikola Armas
Mikola Nandor
Munsterhjelm Hjalmar
Mustonen Yrjö
Muusaari Janne
Nelimarkka Eero
Nurmikko Reima
Nykyri Susanna
Oja Onni
Ollila Yrjö
Paatela Oskari
Palmu Jaro
Palmu Juhani
Palscheff Alexander
Paulin Aune
Peltonen Jarkko
Perttula Maria
Pietilä Tuulikki
Ponkkonen Maila
Pylkkönen Pertti
Pyykkö Ismo
Pyykkö Kimmo
Raatikainen Orvo
Rousku Olavi
Ruin Ingrid
Salli Aares
Salmi Pertti
Salo Katriina
Salokivi Santeri
Saxelin Oscar
Schalin Greta
Schrowe-Kallio Viivi
Silfverberg Nikolai
Siren Veikko
Sjöstedt Helga
Sjöström Ina
Stor-Pellinen Ilpo
Summanen Arvo
Suuronen Heli
Takala Veikko
Tammenpää Juha
Tauru Marko
Tervo Lauri
Tisell Torsten
Tuhka Aukusti
Tuntematon
Tuntematon ranskalainen
Tuntematon ulkomainen
Tynys Arvi
Uusikylä Pentti
Vanas Virpi
Waulakorpi Markku
Wendelin Martta
Westergord Hans
Vionoja Veikko
Virta Pertti
Virtanen (Vormala)Väinö V
Voutilainen Ossi
Öhman H.